Chỉ đạo mua sách tham khảo ở Hà Giang có dấu hiệu độc quyền, sai nguyên tắc

06/06/2020 06:30
Vũ Ninh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở giáo dục tỉnh Hà Giang ban hành công văn yêu cầu Phòng giáo dục các huyện chỉ đạo các trường vận động học sinh mua và sử dụng một số loại sách tham khảo.

Chỉ đạo mua sách tham khảo tại Hà Giang sai nguyên tắc

Bắt đầu từ năm học 2016-2017 đến nay, học sinh trên toàn tỉnh Hà Giang bắt buộc phải mua/ học 3 bộ sách.

Ba bộ sách này bao gồm:

Bài tập củng cố kiến thức kỹ năng và các đề kiểm tra môn toán (mỗi khối 2 tập)

Bài tập củng cố kiến thức kỹ năng và các đề kiểm tra môn tiếng Việt (mỗi khối 2 tập)

Em tập viết, luyện viết có nội dung Hà Giang mỗi khối 2 tập

Công văn số 116/SGDĐT-GDTH của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang nêu rõ:


Miếng bánh từ tiền hỗ trợ học sinh nghèo tại tỉnh Hà Giang

Năm học 2017-2018, Sở duy trì những "ưu điểm" của tài liệu "Bài tập củng cố kiến thức, kỹ năng môn Toán, tiếng Việt cho học sinh học hai buổi/ngày, do chương trình SEQAP triển khai.

Trên cơ sở những ưu điểm (chưa được kiểm chứng), Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang chỉ đạo các trường tiểu học tuyên truyền tới cha mẹ học sinh mua và sử dụng tài liệu sách bài tập củng cố kiến thức, kỹ năng môn Toán, tiếng Việt.

Công văn số 528/SGDĐT-GDTH tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố thực hiện những nội dung như công văn số 116/SGDĐT-GDTH đã nêu.

Công văn còn yêu cầu: tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả việc sử dụng vở tập viết, luyện viết", đồng thời thông báo "sẽ thành lập các đoàn kiểm tra và đánh giá năm học 2017-2018" đối với tất cả trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Dựa theo công văn chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang, phòng giáo dục các huyện chỉ đạo các trường vận động 100% học sinh mua 3 bộ sách trên.

Công văn số 96/PGDĐT-CM của Phòng giáo dục huyện Hoàng Su Phì có nêu:

Các trường tiếp tục thực hiện vở tập viết và vở luyện viết cho học sinh có nội dung văn hóa địa phương tỉnh Hà Giang (thay thế vở tập viết của sách giáo khoa hiện hành).

Các đơn vị trường tuyên truyền đến cha, mẹ, phụ huynh học sinh và hướng dẫn sử dụng tài liệu.

Chỉ đạo mua sách tham khảo ở Hà Giang có dấu hiệu độc quyền, sai nguyên tắc ảnh 2

Công văn số 116/SGDĐT-GDTH của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang (Ảnh:V.N)

Chỉ đạo mua sách, tài liệu tham khảo của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang đã làm trái thông tư số: 21/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo.

Điều 4. Lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo dùng chung trong các cơ sở giáo dục

Tổ/nhóm chuyên môn, căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục, sách giáo khoa, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, các hoạt động giáo dục và đề xuất của giáo viên để lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu liên quan đến môn học/lớp học, hoạt động giáo dục.

Điều 5: Trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra công văn số: 2372/BGDĐT-GDTrH của Bộ giáo dục và đào tạo nghiêm cấm:

Các tổ chức, cá nhân thuộc Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo tuyệt đối không được thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc giới thiệu, quảng bá, vận động mua, phát hành sách tham khảo tới học sinh và phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang tự lựa chọn sách tham khảo, sau đó chỉ đạo các phòng giáo dục toàn tỉnh tuyên truyền vận động phụ huynh mua 3 bộ sách tham khảo là sai nguyên tắc theo chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo.

Sở giáo dục phớt lờ chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy

Năm 2017, Ban nội chính tỉnh ủy Hà Giang có báo cáo số 130-BC/BNC nêu rõ:

“Sở giáo dục và đào tạo có văn bản chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố mua các loại hồ sơ, sách tham khảo, vở luyện viết...với đich danh nhà xuất bản là sau quy định của Luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và thông tư 58/2016/TT-BTC về mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, tài liệu,sổ sách trong đơn vị hành chính công lập.

Việc cung ứng sổ sách,tài liệu giảng dạy trên địa bàn thời gian qua chưa tuân thủ quy định của Nhà nước, có biểu hiện độc quyền, thiếu sự cạnh tranh, tạo lợi ích nhóm.


Học sinh nghèo tại Hà Giang đang được hỗ trợ như thế nào?

Việc Sở giáo dục và đào tạo đưa sách tham khảo “Bài tập củng cố kiến thức, kỹ năng môn Toán, tiếng Việt” có thể làm tăng chương trình giảng dạy là chưa đúng tinh thần của Bộ giáo dục và đào tạo, gây tốn kém cho phụ huynh, học sinh.

Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát, đánh giá việc cung ứng sách giáo khoa, vở học sinh, tài liệu giảng dạy...có giải pháp chống độc quyền, đảm bảo môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực này”.

Mặc dù Ban nội chính tỉnh ủy Hà Giang đã có chỉ đạo (năm học 2017-2018), thế nhưng đến nay (năm học 2019-2020) học sinh trên toàn tỉnh vẫn đang sử dụng 3 bộ sách tham khảo nêu trên.

Lấy ví dụ, trong danh mục sách giáo khoa, đồ dùng, vở viết cấp tiểu học lớp 5 năm học 2019-2020 tại huyện Xín Mần, học sinh phải mua 3 đầu sách bài tập, vở luyện viết với tổng số tiền hơn 90.000 đồng:

Luyện viết lớp 5 tập 1, tập 2 mỗi quyển có giá 6.500 đồng

Bài tập củng cố kiến thức kỹ năng toán tập 1, tập 2 mỗi quyển có giá 18.800 đồng

Bài tập củng cố kiến thức kỹ năng tiếng Việt tập 1, tập 2 mỗi quyển có giá 19.800 đồng

Với chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo trong nhiều năm qua khiến phụ huynh và giáo viên cảm thấy rất mệt mỏi.

Chỉ đạo mua sách tham khảo ở Hà Giang có dấu hiệu độc quyền, sai nguyên tắc ảnh 4

Học sinh tại tỉnh Hà Giang vẫn được yêu cầu mua 3 bộ sách tham khảo (Ảnh:V.N)

Một hiệu trưởng tại huyện Yên Minh chia sẻ:

“Phụ huynh mỗi năm phải bỏ ra số tiền gần 100.000 đồng để mua 3 bộ sách trong khi nếu làm đúng nguyên tắc đây phải là quyền tự nguyện của học sinh.

Đối với nhà trường khó khăn nhất là năm nào cũng phải vận động học sinh mua đủ sách tham khảo.

Nếu học sinh không mua đủ khi kiểm tra người chịu trách nhiệm là các trường.

Qua đây chúng tôi mong muốn Sở giáo dục và đào tạo cân nhắc bỏ 3 bộ sách bài tập củng cố kỹ năng Toán, tiếng Việt; vở luyện viết khỏi danh mục yêu cầu học sinh phải mua”.

Vũ Ninh