Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ hội viên, nhà báo

18/04/2018 13:21
Theo Congluan.vn
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thuận Hữu bế mạc Hội nghị toàn quốc Hội nhà báo Việt Nam.

Sau ba ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Hội và Thi đua, khen thưởng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã phát biểu bế mạc Hội nghị.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ hội viên, nhà báo ảnh 1
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề hoạt động của năm 2018, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, tôi đề nghị các cấp Hội đầu tư nghiên cứu, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tiễn của đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Hội cũng như chất lượng báo chí, trong đó cần nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau: 

Báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ vũ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.

Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hội viên, nhà báo; thực hiện tốt Luật báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trước hết là trong nội bộ những người làm báo.

Đưa phóng viên thường trú về sinh hoạt tại địa phương; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tham gia mạng xã hội một cách có trách nhiệm.

Tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ;

Đào tạo bồi dưỡng người làm báo theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ làm báo.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ hội viên, nhà báo ảnh 2
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao cờ thi đua cho các tập thể Hội xuất sắc năm 2017.

Các cấp Hội tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, tiến tới tổ chức Hội nghị tổng kết ở Trung ương Hội vào năm 2019, trên cơ sở đó tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển báo chí và tổ chức Hội.

Đề xuất các giải pháp để cùng các cơ quan liên quan thực hiện tốt Đề án Quy hoạch, sắp xếp báo chí (ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm hội viên, dư thừa; báo chuyển sang tạp chí; nhập nhiều báo về một báo…)

Phát động đợt thi đua đặc biệt, rộng khắp trong tất cả các cấp Hội và hội viên thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Thay mặt Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, địa phương, đặc biệt là Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã đến dự và tạo mọi điều kiện để Hội nghị thành công tốt đẹp;

Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự và đưa tin. Cảm ơn các cán bộ, nhân viên phục vụ đã tích cực góp phần vào sự thành công của Hội nghị.

Theo Congluan.vn