Tạo động lực mạnh mẽ nâng cao đời sống cho người lao động

19/10/2019 08:44
Nhật Minh
(GDVN) - Trong thời gian tới, Chính phủ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách lao động và việc làm, tạo động lực mạnh mẽ...

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày càng chặt chẽ, thực chất hơn và đạt kết quả tích cực, giúp mỗi bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

Tổng Liên đoàn đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đặc biệt là các chính sách có liên quan đến người lao động;

Tạo động lực mạnh mẽ nâng cao đời sống cho người lao động ảnh 1
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Tham gia xây dựng thể chế, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, kịp thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề lớn; thường xuyên phối hợp với các ngành, chức năng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, đặc biệt là các chương trình phúc lợi, xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa đoàn viên và tổ chức công đoàn (như Chương trình Tết Sum vầy, Mái ấm công đoàn, Quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng...).

Cơ chế phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục đạt nhiều kết quả, nhất là giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến người lao động.

Các hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc được các cấp công đoàn duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm đến việc bảo đảm điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động (nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất).

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, bất cập tồn tại như: Năng suất lao động còn thấp so với các nước trong khu vực.

Đời sống của một bộ phận người lao động vẫn còn khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản, giải thể vẫn ở mức cao, khiến nhiều người lao động mất việc làm.

Tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nợ đọng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các doanh nghiệp vẫn diễn ra tại nhiều địa phương.

Công tác phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với một số bộ, ngành liên quan còn chậm, nên khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao hiệu quả chưa cao. Còn nhiều khó khăn vướng mắc trong huy động vốn để triển khai một số việc như: hỗ trợ cơ chế chính sách liên quan đến dự án đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn;

Tăng nguồn vốn ngân sách để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình hạ tầng xã hội tại 50 Thiết chế của Công đoàn...

Để hạn chế những bất cập trên, trong thời gian tới, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tham gia hiệu quả, tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng thể chế, thực hiện phản biện xã hội, nhất là đối với các chính sách liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn;

Nâng cao chất lượng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại và tăng tỷ lệ thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; triển khai các mô hình mới về tư vấn, phổ biến pháp luật đến công nhân, người lao động;

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến về các cơ hội, thách thức, giải pháp đối với người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam thực hiện các cam kết theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Các bộ, ngành Trung ương, địa phương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động, nhất là trong các dịp lễ, Tết...

Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và doanh nghiệp dịch vụ cung cấp suất ăn; chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; giám sát thực hiện chế độ bồi thường độc hại bằng hiện vật cho người lao động;

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia đóng góp cho “Quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng” và thực hiện công tác thăm hỏi, động viên đối với gia đình, người lao động bị tai nạn lao động thông qua Quỹ này.

Tạo động lực mạnh mẽ nâng cao đời sống cho người lao động ảnh 2
Thủ tướng dành hàng giờ đồng hồ trò chuyện, dùng cơm với công nhân

Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động, như: phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”;

Phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong các doanh nghiệp; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khối công chức, viên chức… góp phần thực hiện thắng các lợi mục tiêu chung của đất nước.

Hai bên phối hợp triển khai thực hiện Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”;

Tuyên truyền, vận động để đoàn viên, người lao động đồng hành với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện tốt công tác chăm lo phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên, người lao động, tạo động lực làm việc hiệu quả;

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động, đổi mới tác phong làm việc, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh gắn kết nội dung phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa - xã hội.

Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp tốt với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách lao động và việc làm, tạo động lực mạnh mẽ nâng cao năng suất lao động, để đời sống của người lao động ngày càng đầy đủ, sung túc hơn.

Nhật Minh