Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus

20/05/2012 08:13
Nguyễn Thảo (Theo livejournal)
(GDVN) - Pháo đài Stalin là một trong những cụm pháo đài lớn nhất khu vực Stalin, Belarus. Nó đã góp phần to lớn trong việc bảo vệ biên giới Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Dưới đây là những hình ảnh về pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin nằm cách thủ đô Minsk (hay Minxcơva) của Belarus 30 cây số.
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 1
Một số loại vũ khí được trưng bày bên ngoài pháo đài
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 2
Một ụ hoả lực phòng vệ mạnh
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 3
Các lô cốt kiên cố
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 4
Một ụ súng bên vệ đường
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 5
pháo phòng không
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 6
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 7
súng bộ binh
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 8
xe tăng
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 9
trang bị quân sự đã cũ, hỏng
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 10
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 11
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 12
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 13
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 14
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 15
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 16
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 17
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 18
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 19
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 20
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 21
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 22
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 23
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 24
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 25
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 26
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 27
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 28
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 29
Thăm pháo đài “bất khả xâm phạm” Stalin ở Cộng hòa Belarus ảnh 30

Nguyễn Thảo (Theo livejournal)