Tuổi trẻ là phải sáng tạo

Tuổi trẻ là phải sáng tạo
(GDVN) - Thủ tướng bày tỏ mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên để xử lý, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên làm tốt hơn.

Đi về nơi mắt bão

Đi về nơi mắt bão
(GDVN) - "Suốt đêm cho đến sáng, tôi như người họa sỹ đam mê phác họa chân dung vị Thủ tướng theo cảm nhận riêng của mình".