Video: Nghi thức châm đuốc Olympic London 2012

28/07/2012 08:20 Trần Long
(GDVN) - Nghi thức châm đuốc trong lễ khai mạc Olympic London 2012.
Trần Long