Video Olympic: David Beckham và lễ châm đuốc

28/07/2012 07:01 Trần Long
(GDVN) - David Beckham lái canoe chở ngọn đuốc trong lễ châm đuốc ở ngày khai mạc Olympic London 2012.
Trần Long