Thêm 4 chương trình đào tạo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt 5 sao theo UPM

22/03/2023 14:22
Nam Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong đợt xếp hạng đối sánh này, 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đều thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

Ngày 20/3/2023, Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và khu vực - University Performance Metrics (UPM) đã công bố kết quả xếp hạng đối sánh cho 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Theo đó cả 04 chương trình đào tạo đều đạt 5 sao gồm có: Kĩ sư Công nghệ sinh học, Kĩ sư Công nghệ thực phẩm, Cử nhân Công nghệ thông tin và Kĩ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Kết quả tổng quan của 04 chương trình đào tạo đạt UPM 5 sao

Kết quả tổng quan của 04 chương trình đào tạo đạt UPM 5 sao

Trong đợt xếp hạng đối sánh này, 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đều thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Chương trình đào tạo Kĩ sư Công nghệ sinh học đạt 5 sao theo định hướng nghiên cứu (đạt 791 điểm), các chương trình đào tạo Kĩ sư Công nghệ thực phẩm (đạt 787 điểm), Cử nhân Công nghệ thông tin (đạt 762 điểm), và Kĩ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô (đạt 761 điểm) đạt 5 sao theo định hướng ứng dụng.

Tổng quan, các chương trình đều đạt số điểm cao ở 04 tiêu chuẩn: 1 – Tương thích chiến lược (đạt 96,5-99 điểm), 2 – Đào tạo (đạt 211,5-235,5 điểm), 6 – Phục vụ cộng đồng (đạt 47,5-60 điểm), và 7 – Sự nổi trội (đạt 62,5-80 điểm).

Đặc biệt, chương trình Kĩ sư Công nghệ sinh học đạt mức điểm rất cao đối với tiêu chuẩn 3 – Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (254/280 điểm). Chương trình Kĩ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô đạt số điểm cao nhất trong số 04 chương trình ở tiêu chuẩn 2 – Đào tạo (235,5 điểm) và tiêu chuẩn 5 - Quốc tế hóa (35,5 điểm).

Chương trình Kĩ sư Công nghệ thực phẩm đạt điểm tối đa cho tiêu chuẩn 6 – Phục vụ cộng đồng (60/60 điểm) và cùng với hai chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin và Kĩ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô đạt điểm tối đa ở tiêu chuẩn 7 – Sự nổi trội (80/80 điểm).

Ngoài ra, đây là lần thứ hai chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin tham gia đối sánh chất lượng theo UPM và có sự cải thiện rõ rệt về điểm số ở 03 tiêu chuẩn: 3 – Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (tăng 32 điểm), tiêu chuẩn 6 – Phục vụ cộng đồng (tăng 12,5 điểm), và tiêu chuẩn 7 – Sự nổi trội (tăng 5 điểm), góp phần giúp chương trình tăng từ 4 sao plus (2021) lên 5 sao.

Sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tính đến nay, cùng với 03 chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán, Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, và Cử nhân Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có 07 chương trình đào tạo đạt 3 sao plus trở lên theo bộ tiêu chuẩn UPM. Trong đó, chương trình đào tạo Kĩ sư Công nghệ sinh học và Kĩ sư Công nghệ thực phẩm vinh dự xếp thứ 4 và thứ 7 trên tổng số 42 chương trình đào tạo đến từ các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước tham gia bảng xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học UPM.

Bộ tiêu chuẩn UPM cho chương trình đào tạo gồm 07 tiêu chuẩn: Tương thích Chiến lược (Strategic Alignment – 120 điểm), Đào tạo (Teaching and Learning – 300 điểm), Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (Research and Innovation – 280 điểm), Hệ sinh thái đại học (University Ecosystem – 100 điểm), Quốc tế hóa (Internationalization – 60 điểm), Phục vụ cộng đồng (Community Services – 60 điểm), và Sự nổi trội (Program Strength – 80 điểm).

Chương trình đào tạo lựa chọn tham gia đối sánh theo lĩnh vực – định hướng: 1/Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Kỹ thuật (S&ET), gồm Định hướng nghiên cứu (S&ETR) và Định hướng ứng dụng (S&ETA); và 2/Lĩnh vực Khoa học Xã hội (SS) gồm Định hướng nghiên cứu (SSR) và Định hướng ứng dụng (SSA).

Sự khác biệt giữa việc đối sánh theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng thể hiện ở biên độ dao động của mốc chuẩn của một số tiêu chí. Trong đó, đối sánh theo định hướng nghiên cứu có mức yêu cầu khác so với định hướng ứng dụng ở một số tiêu chí thuộc các tiêu chuẩn về Đào tạo (tiêu chuẩn 2), Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (tiêu chuẩn 3), và Sự nổi trội (tiêu chuẩn 6).

Nam Dương