Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được phép tuyển tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin

21/09/2022 10:23
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chính thức kí Quyết định mở ngành đào tạo chương trình tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin.

Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin bùng nổ, mỗi năm cần trên 500.000 kỹ sư và 10.000 thạc sĩ, rất cần giảng viên có trình độ tiến sĩ để đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có năng lực cao và kỹ năng tốt, hiểu được tầm quan trọng trong công tác đào tạo nhân sự ngành này, vừa qua, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chính thức kí Quyết định mở ngành đào tạo chương trình tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin, đây là bước tiến quan trọng mang tính đột phá trong sự nghiệp đào tạo ở khoa Công nghệ thông tin.

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đầu tiên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tiến sĩ Nguyễn Kim Quốc, Trưởng khoa Công nghệ thông tin cho biết, chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được xây dựng trên cơ sở thu thập ý kiến các bên liên quan, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược phát triển của Trường và khoa, phù hợp với sự phát triển của giáo dục Việt Nam và thế giới.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được phép tuyển tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin ảnh 1

Công nghệ thông tin là ngành đầu tiên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đào tạo trình độ tiến sỹ

Chương trình đào tạo được xây dựng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được hội đồng thẩm định thông qua, theo đó chương trình đào tạo được thiết kế trong 3 năm (90 tín chỉ) dành cho người đã có bằng thạc sĩ và 4 năm (129 tín chỉ) dành cho người đã có bằng đại học loại giỏi.

Chương trình đào tạo có 4 chuẩn đầu ra về kiến thức, 4 chuẩn đầu ra về kỹ năng, 2 chuẩn đầu ra về mức độ tự chủ và trách nhiệm.

Hiện tại, khoa đang có 3 chương trình đào tạo trình độ đại học, 1 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, trong đó chương trình đào tạo công nghệ thông tin trình độ đại học đã đạt kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN và chương trình đào tạo công nghệ thông tin trình độ thạc sĩ đạt kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đây là ngành học đầu tiên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Chương trình đào tạo mang tính chuyên sâu

Theo học chương trình tiến sĩ công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nghiên cứu sinh sẽ được đào tạo thành nhà khoa học có học vị cao nhất, có kiến thức chuyên sâu nhất, kỹ năng tốt, tinh thần tự chủ và trách nhiệm nhất, bao gồm: Trình độ khoa học lý thuyết và ứng dụng cao, có năng lực nghiên cứu độc lập và lãnh đạo nhóm nghiên cứu; Có tư duy sáng tạo nhất, phát triển tri thức mới, phát hiện nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội và giải quyết những vấn đề mới về khoa học và công nghệ; Hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn; Có phẩm chất đạo đức tốt và có khả năng định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin”.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được phép tuyển tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin ảnh 2

Nghiên cứu sinh tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra như: Tạo ra tri thức mới từ việc tổng hợp kiến thức cốt lõi và nền tảng công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; Tích hợp các kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ hiện đại để tìm ra các quy trình và giải pháp mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Đề xuất định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác theo kiến trúc liên xuyên ngành.

Ngoài ra, nghiên cứu sinh tốt nghiệp còn đáp ứng được các kỹ năng: Kết hợp các lý thuyết khoa học, các phương pháp nghiên cứu, các công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển tri thức; Phát hiện các vấn đề khoa học và đưa ra sáng kiến giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo, độc đáo; Thiết lập tổ chức, quản lý hiệu quả, điều hành tối ưu chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển tri thức; Phát minh tri thức mới, tìm ra ý tưởng mới, quá trình mới và công bố kết quả nghiên cứu; Bên cạnh đó học viên còn phải có năng lực tự chủ và trách nhiệm, tư duy độc lập, nghiên cứu và tạo tri thức mới, định hướng và hướng dẫn những người khác cùng tham gia nghiên cứu, có đạo đức và trách nhiệm cao trong việc phát triển nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào thực tiễn….

Ngay từ năm nhất các nghiên cứu sinh sẽ được lập đề cương nghiên cứu, biên soạn tài liệu tổng quan, nghiên cứu lý thuyết, học phần tiến sĩ bắt buộc, viết bài báo cáo tổng quan. Năm thứ 2 viết bài báo cáo tham dự hội nghị, hội thảo khoa học, báo cáo 3 chuyên đề… năm 3, bảo vệ chuyên đề tiến sĩ…

Nhằm hỗ trợ cho các nghiên cứu sinh tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có chính sách giảm 50% học phí cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên của nhà trường.

Thông tin liên hệ:

1/ Viện Đào tạo Sau đại học – 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4

ĐT: 1900 2039 – Ext: 377, 379; hotline: 0888 298 300

2/ Khoa Công Nghệ thông tin, lầu 1, số 331 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Q.12

ĐT: 1900 2039 – Ext: 416.

Thu Giang