Bổ nhiệm phó tổng thanh tra

Ngày 5-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Tiến Hào giữ chức Phó Tổng Thanh tra.