Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9, 10/2020 tại tỉnh Hải Dương

01/09/2020 18:37 Thu Giang
GDVN- Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 2771/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 2771/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9,10/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, tiếp theo Công văn số 2388/BHXH-TCKT ngày 28/7/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương thực hiện bổ sung một số nội dung sau:

- Chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 9 và tháng 10/2020 vào cùng một kỳ chi trả cho các địa bàn đang có nguy cơ cao phải thực hiện cách ly/giãn cách xã hội.

- Cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tại Hải Dương đợt tháng 4-5/2020.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết.

Đây là giải pháp được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến đáng lo ngại tại tỉnh Hải Dương.

Trước đó, vào tháng 4 và tháng 8 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5/ 2020 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 4 và Bảo hiểm xã hội một số địa phương bị dịch COVID-19 trở lại thực hiện chi trả tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 8.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 8/2020, cơ quan Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng với tổng số tiền khoảng 14.055 tỷ đồng, trong đó: Chi bằng tiền mặt cho khoảng 2.450.000 người với số tiền khoảng 9.930 tỷ đồng; Chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 730.000 người với số tiền khoảng 4.125 tỷ đồng.

Thu Giang