Chó không phải của tôi!

02/01/2012 11:27 (Sưu tầm)
(GDVN) - Người đàn ông đi trong công viên thấy chiếc ghế đá có một gã đang ngồi, gần đó có con chó.
Ông cũng muốn ngồi, nhưng ngại con chó có vẻ dữ, nên hỏi gã kia:  - Con chó của ông có cắn người không? - Con chó của tôi thì không cắn ai. Người đàn ông ngồi xuống nghế, bị con chó ngoạm luôn cho một phát. Ông tức giận nói: - Thế mà ông bảo là con chó của ông không cắn ai. - Nhưng thưa ông, tôi không bảo con chó này là của tôi.
(Sưu tầm)