Vấn đáp siêu "khù khoằm"

01/01/2012 08:53 (Sưu tầm)
(GDVN) - Trong một cuộc thi vấn đáp. 

Thầy: Trên một chiếc máy bay có 500 cục gạch rơi mất 1 cục hỏi còn mấy cục ?

Trò: Quá dễ còn 499 cục.

Thầy: Làm thế nào trong 3 bước bỏ được 1 con voi vào tủ lạnh ?

Trò: Bước 1 mở tủ lạnh, bước 2 nhét con voi vào tủ lạnh, bước 3 đóng tủ lạnh.

Thầy: Thế trong 4 bước làm sao để nhét 1 con hươu cao cổ vào tủ lạnh ?

Trò: Bước 1 mở tủ lạnh, bước 2 lôi con voi ra, bước 3 nhét con hươu cao cổ vào tủ lạnh, bước 4 đóng tủ lạnh.

Thầy: Tốt! Thế tại sao trên thiên đình mở cuộc họp muôn thú vẫn thiếu 1 con không đi!

Trò: Thì con hươu cao cổ bị nhốt trong tủ lạnh nên không đi được !

Thầy: Chuẩn! Vậy qua 1 con sông đầy cá sấu mà 1 bà lão không bị ăn thịt !

Trò: Thì cá sấu đang họp trên thiên đình !

Thầy: Không có cá sấu vậy tại sao bà lão đi qua sông vẫn bị chết !

Trò: Thì chắc là bị chết đuối.

Thầy: Rất tiếc em bị trượt. Bà lão bị chết vì viên gạch trên máy bay rơi trúng đầu. Mời thí sinh tiếp theo !

(Sưu tầm)