Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
GDVN- Tối 30/1/2021, ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.