"Gạo giả chỉ là hoang tin"

"Gạo giả chỉ là hoang tin"
(GDVN) - Trước những thông tin gạo giả làm từ nhựa, bột giấy... TS Nguyễn Văn Khải đã đưa ra những phân tích khẳng định đó chỉ hoang tin.