Giáo viên đừng mơ thưởng Tết nữa

Giáo viên đừng mơ thưởng Tết nữa
(GDVN) - “Giáo viên thì làm gì có thưởng tết bởi đó không phải là ngành nghề sản xuất nhưng đời sống các thầy, cô quá khó khăn, cần có giải pháp tiền lương căn bản".

Đà Nẵng thưởng tết cho giáo viên

Đà Nẵng thưởng tết cho giáo viên
(GDVN) - So với những năm trước, thưởng tết và thu nhập tăng thêm của giáo viên ở Đà Nẵng sẽ tăng, kỳ vọng mang lại một cái tết sung túc hơn cho các thầy, cô.