12 hình ảnh ấn tượng nhất của Thuỷ quân lục chiến Mỹ năm 2011

12/01/2012 20:48 Lê Dũng (theo dodlive)
(GDVN) - Danh sách 12 hình ảnh ấn tượng nhất của Lực lượng thuỷ quân lục chiến (lính thuỷ đánh bộ) của quân đội Mỹ trong năm 2011 vừa qua. Đây là những hình ảnh phản ánh hoạt động huấn luyện, chiến đấu, giao lưu và thường trực của lực lượng.
Những hình ản ấn tượng nhất năm 2011
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Lê Dũng (theo dodlive)