7 dịch vụ tin nhắn của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 01/8/2019

27/07/2019 05:57 Tùng Dương
(GDVN) - Từ ngày 1/8/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện với các cá nhân.

Tổ chức qua Hệ thống SMS với 2 dịch vụ tin nhắn mới sẽ được thực hiện là: Tin nhắn thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định Bảo hiểm y tế và Tin nhắn thông báo kết quả đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp.

Do đó, sẽ có 7 dịch vụ tin nhắn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế nhằm tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong tra cứu, giải quyết, thụ hưởng các chế độ.

(Infographic) 7 dịch vụ tin nhắn trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 1/8/2019. Đồ họa: Tùng Dương.

Tùng Dương