Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử

18/05/2016 07:29 Thủy Phan
(GDVN) - Gần 100 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động bầu cử đã được trưng bày tại triển lãm nhằm tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân.

Sáng 17/5, tại thành phố Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tổ chức triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.

Triển lãm gồm 2 nội dung chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình qua các nhiệm kỳ.

Những bức ảnh về Bác Hồ và hoạt động bầu cử đã được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Thủy Phan)

Triển lãm đã trưng bày gần 100 bức ảnh về Bác Hồ trong quá trình chuẩn vị và tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các kỳ bầu cử Quốc hội bà Hội đồng nhân dân sau đó.

Triển lãm còn dành một phần giới thiệu các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình qua các nhiệm kỳ nhằm góp phần tuyên truyền về truyền thống của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Qua đó, khẳng định công lao to lớn và sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quyết tâm tổ chức, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân (Ảnh: Thủy Phan)

Qua đây, các cử tri hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phát huy quyền làm chủ, tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra vào ngày 22/5, để bầu cử thực sự là ngày hội Đoàn kết của toàn dân. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Rất nhiều người đến tham quan triển lãm (Ảnh: Thủy Phan)

Qua đó khẳng định, tri ân công lao to lớn và sự lãnh đạo sáng suốt của Bác Hồ trong quyết tâm tổ chức, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Được biết, triển lãm được tổ chức từ ngày 17/5 đến hết ngày 18/5.

Thủy Phan