Bàn về trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

22/10/2014 07:33 Ngọc Quang
(GDVN) - Thảo luận về Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Quốc hội sẽ bàn về trách nhiệm của ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội, trách nhiệm với cử tri và tiếp công dân.

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường - ông Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội - ông Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ở nước ta, phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đã là phương thức được áp dụng từ năm 2009. Tuy nhiên, thực tiễn công tác này cho thấy còn một số vấn đề tồn tại, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý tổng hợp, thống nhất đặt ra.

Cụ thể, Luật biển Việt Nam chỉ có một chương quy định về phát triển kinh tế biển nhưng mới chỉ đề cập đến một số nội dung liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển, nhiều nội dung quy định còn thiếu, chưa đầy đủ và đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai thực hiện phương thức quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên, môi trường biển và hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái.

Thêm vào đó, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là ở vùng bờ (vùng đất ven biển và vùng biển ven bờ) do thiếu các quy định và công cụ hiệu quả để triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ (quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ…) dẫn đến tình trạng một số chức năng của vùng bờ bị khai thác quá mức, đồng thời ảnh hưởng tới các chức năng khác của vùng biển, làm cho tài nguyên biển và hải đảo dần bị suy thoái, tình trạng ô nhiễm môi trường biển tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều hệ sinh thái quan trọng như rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn... bị tổn thương, dẫn tới sự nghèo nàn của nguồn lợi thủy sản.

Hôm nay, Quốc hội nghe tờ trình về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và thảo luận về dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Việt Nam có chiều dài đường bờ biển trên 3.260 km, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa rộng gấp khoảng ba lần diện tích đất liền, chứa đựng nhiều hệ sinh thái quan trọng và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. Biển có tính chất đặc thù, là không gian liên thông; tài nguyên biển có tính chất chia sẻ; chất lượng môi trường biển bị chi phối rất mạnh bởi các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên ở khu vực ven bờ… 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, việc sửa đổi và nâng tầm pháp lý những quy định hiện hành về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo, đồng thời bổ sung các quy định còn thiếu để xây dựng và ban hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là cần thiết và là yêu cầu thực tiễn khách quan.

Tiếp theo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam – ông Vũ Trọng Kim trình bày Tờ trình về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội – ông Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim - Trưởng ban soạn thảo dự án Luật MTTQ Việt Nam khẳng định: MTTQ khác với các ngành khác vì Mặt trận là khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận phải đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, do đó Luật Mặt trận phải làm sao để tất cả nhân dân đều thấy hình ảnh của mình trong đó. Luật Mặt trận khác Luật chuyên ngành khác. Tên là Luật MTTQ Việt Nam nhưng thực chất có 2 phần: Phần về tổ chức và phần về hoạt động cùng những gì liên quan đến tổ chức đưa vào một chương, những gì liên quan đến hoạt động để một chương.

Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội – ông Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Thời gian còn lại, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Trước đó, thảo luận về dự thảo luật này tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách từ ít nhất là 35% lên 40% (Điều 24); 

Phân định rõ tính chất hoạt động của đại biểu Quốc hội là hoạt động chuyên trách và không chuyên trách; Thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, trách nhiệm với cử tri và tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; 

Thể hiện rõ các quyền của đại biểu Quốc hội đã được Hiến pháp ghi nhận như quyền trình dự án luật, pháp lệnh, trình kiến nghị về luật, pháp lệnh, quyền tham gia làm thành viên Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội; Quy định cụ thể chế độ lương, phụ cấp cho đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các điều kiện bảo đảm cho đại biểu Quốc hội.

Ngọc Quang