Bảo hiểm xã hội Việt Nam nâng cao chất lượng quyết toán

14/04/2017 16:19 Phạm Chính
(GDVN) - Sáng 14/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tài chính- kế toán với bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Nguyễn Đình Khương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ trưởng và kế toán các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại các điểm cầu địa phương có lãnh đạo và kế toán bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và bảo hiểm xã hội các huyện...

Tại Hội nghị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ năm 2016, toàn Ngành thực hiện cơ chế tài chính mới theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), nên công tác quản lý tài chính đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến về công tác tài chính- kế toán với bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Lực lượng cán bộ tài chính còn thiếu; công tác quyết toán còn chậm...

Do đó, trong thời gian tới, toàn Ngành cần tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc để công tác tài chính- kế toán đạt hiệu quả cao hơn.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Vụ Tài chính - Kế toán đã hướng dẫn một số nội dung trong công tác quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghệp; dự toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2017; triển khai công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2016 và một số lưu ý liên quan công tác này; hướng dẫn một số nội dung trong công tác tuyên truyền năm 2017.

Đồng thời, đại diện Ban Thu trình bày một số nội dung liên quan công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 và tổ chức thực hiện dự toán thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2017.

Đại diện Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế trình bày một số nội dung liên quan đến công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016 và một số nguyên tắc trong phân bổ dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017.

Ngoài ra, đại diện bảo hiểm xã hội các địa phương còn tích cực thảo luận, trao đổi về công tác tài chính- kế toán của Ngành trong năm 2017. Trong đó, nêu lên nhiều khó khăn, vướng mắc về biểu mẫu, phần mềm tài chính- kế toán; chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, công tác thu, việc phối hợp với các ngân hàng, phí chuyển phát hồ sơ…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đề nghị Vụ Tài chính- Kế toán và các đơn vị có liên quan tiếp tục giải đáp những vướng mắc của bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Theo đó, đối với những vấn đề mang tính phổ biến, Vụ Tài chính- Kế toán sẽ hướng dẫn chung cho bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố. Trung tâm công nghệ thông tin đẩy nhanh việc xây dựng, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ, đặc biệt là các phần mềm có liên quan đến công tác tài chính- kế toán.

Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần khẩn trương lập báo cáo quyết toán năm 2016; xử lý dứt điểm những kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra; giải quyết công nợ, xử lý các khoản tạm ứng, tổng kết rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng quyết toán.

Phạm Chính