Bảo hiểm Y tế toàn dân – Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

01/07/2017 08:33 Diệu Linh
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Ngày 30/6, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp tổ chức Chương trình “Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng".

Tham dự chươg trình có Thủ tướng Nguyễn Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và thành phố Hà Nội; đại diện Sở Y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội và một số bệnh viện thuộc 14 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc; đại diện cộng đồng bệnh nhân Bảo hiểm y tế; đại diện một số doanh nghiệp đã tham dự.

“Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, trong đó đặc biệt chú trọng Bảo hiểm y tế nhằm giúp người dân khắc phục những rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh”, Thủ tướng phát biểu và gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế và ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân". ảnh: VGP.

Thủ tướng cho biết, chủ trương phát huy vai trò của Bảo hiểm y tế và tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân được thể hiện nhất quán trong các nghị quyết của Đảng và từng bước được thể chế hóa tập trung chỉ đạo thực hiện.

Năm 2008, lần đầu tiên Luật Bảo hiểm y tế được ban hành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho triển khai thực hiện tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân.

Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, đặc biệt là ngành y tế, ngành Bảo hiểm xã hội và sự đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tỉ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế tăng nhanh, từ 5,6% dân số năm 1993 lên 63,7% năm 2011 và đến nay là trên 82%.

Phạm vi, quyền lợi Bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng, gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Hệ thống thông tin giám định đã liên thông trên 12.000 cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trong toàn quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng, cần thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức.

Nhận thức về vai trò của Bảo hiểm y tế nhiều nơi còn chưa đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cấp ủy, chính quyền còn thiếu quyết liệt. Việc tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả.

Việc chấp hành chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế của một số doanh nghiệp chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng trốn đóng, nợ đóng Bảo hiểm y tế xảy ra nhiều, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế chưa được khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm, gây bức xúc dư luận.

Theo Thủ tướng, để phát triển chính sách Bảo hiểm y tế bền vững, hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân và xã hội, thời gian tới, cần tập trung thực hiện các giải pháp tăng độ bao phủ Bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 trên 90% dân số nước ta tham gia Bảo hiểm y tế.

Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy bảo hiểm y tế toàn dân. ảnh: vgp.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc về vai trò quan trọng của Bảo hiểm y tế, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, tập trung thực hiện một số giải pháp.

Một là tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về Bảo hiểm y tế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tham gia Bảo hiểm y tế đối với người lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tham gia Bảo hiểm y tế theo diện gia đình, quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia Bảo hiểm y tế; cơ chế quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế hiệu quả, phòng chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm bình đẳng việc khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân. 

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với Bảo hiểm y tế và dịch vụ khám chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức thực hiện; chia sẻ sử dụng thông tin hiệu quả giữa các cơ sở y tế.

Ba là, xây dựng chế tài chặt chẽ để yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phải đóng Bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHYT, các tập thể, cá nhân lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế.

Bốn là, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tạo điều kiện để các bệnh viện tư nhân tham gia chăm sóc, khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm tình trạng lãng phí.

Đồng thời khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản lý, mua sắm sử dụng thuốc và vật tư y tế theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, công khai, minh bạch.

Năm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách và pháp luật của Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, để người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị, hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để chủ động tích cực tham gia Bảo hiểm y tế.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng vẫn còn gần 20 triệu người dân chưa tham gia Bảo hiểm y tế, trong đó có không ít người yếu thế, gặp khó khăn trong cuộc sống. Thủ tướng nêu rõ:

“Với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, tôi kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nhiệt tình, tích cực tham gia hỗ trợ mua và tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho những người còn khó khăn, giúp họ có được chỗ dựa khi ốm đau bệnh tật”.

Giúp người dân tham gia Bảo hiểm y tế là giải pháp quan trọng để góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, phồn vinh và hạnh phúc.

Diệu Linh