Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

25/10/2018 06:53 An Nguyên
(GDVN) - Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, ông Lợi là Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ của đơn vị này.

Ngày 24/10, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Hữu Lợi, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ (thuộc Ban Tổ chức Thành ủy) được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, sinh năm 1976, quê quán xã Điện Phong (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) có trình độ Thạc sĩ Lịch sử, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Võ Văn Thương – Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Hữu Lợi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm sẵn có, năng động, sáng tạo hơn;

Hội đồng nhân dân Đà Nẵng họp bất thường để miễn nhiệm, bầu mới nhiều nhân sự

Cùng với tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là ba nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và nhân sự của Ban Quản lý này.

Theo đó, việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được thực hiện theo quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị là Ban quản lý Khu Công nghệ cao và Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng trước đây.

Đây sẽ là đầu mối thống nhất cho việc quản lý hoạt động của các Khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, tạo thuận lợi đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư cho địa phương.

Về nhân sự của Ban quản lý thì Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng bổ nhiệm ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Đồng thời, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có thời hạn 5 năm đối với các ông: Đoàn Ngọc Hùng Anh - Phó Ban quản lý Khu công nghệ cao, ông Phạm Trường Sơn - Phó Ban quản lý Khu công nghệ cao;

Ông Trần Văn Biên - Phó Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất và ông Lê Hoàng Đức - Phó Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất.

An Nguyên