Bộ Nội vụ chính thức trả lời về vụ Thanh Hóa bổ nhiệm 8 Phó Giám đốc Sở

02/08/2016 13:50 QUỐC TOẢN (THỰC HIỆN)
(GDVN) - Quy định của pháp luật đã có thì phải thực hiện nghiêm và đúng. Không có ai nói anh muốn tăng thì phải báo cáo xin tăng cả.

LTS: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn chỉ đạo thực hiện kiểm tra thông tin, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa có tới 8 Phó Giám đốc Sở.

Về việc này, Bộ Nội vụ cho rằng, việc bổ nhiệm cấp phó tại Thanh Hóa là chưa đúng với các quy định của pháp luật.

Để làm rõ thêm vấn đề này, sáng 2/8 phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Thành – Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn Bộ Nội trong việc truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng Bộ nội vụ về thông tin phản ánh của báo chí.

Phóng viên: Quan điểm của ông như thế nào trước việc Thanh Hóa bổ nhiệm tới 8 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?

Ông Nguyễn Tiến Thành: Theo quy định tại khoản 2, điều 6, nghị định 24/2014/NĐ-CP, ngày 4/4/2014 quy định về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn của các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nêu rất rõ, "số lượng Phó Giám đốc Sở không quá 3 người".

Riêng số lượng cấp Phó Giám đốc Sở thuộc UBND thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh là không quá 4 người. 

Bổ nhiệm cán bộ (ảnh minh họa trên Báo Đời sống và Pháp luật).

Tại điểm a, khoản 1, điều 3, thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV, ngày 25 tháng 3 năm 2015, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, nêu rõ, số lượng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không quá 3 người.

Như vậy, việc UBND tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm tới 8 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chưa đúng quy định của pháp luật.

Trong cuộc trao đổi trước đó với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, việc bổ nhiệm này (8 Phó Giám đốc – PV) nhằm đáp ứng nhu cầu công việc. Theo ông, lý do mà Thanh Hóa đưa ra có thuyết phục/chấp nhận được không?

Ông Nguyễn Tiến Thành: Lý do trên chưa thuyết phục và chưa phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về số lượng cấp phó...

Thực tế cho thấy, với đặc thù là địa phương thuần nông như Thanh Hóa (2,4/3,6 triệu dân làm nông nghiệp), việc quy định cứng bổ nhiệm không quá 3 Phó Giám đốc liệu có phù hợp với thực tế của địa phương?

Ông Nguyễn Tiến Thành: Như đã nêu trên, quy định tại khoản 2, điều 6, nghị định 24/2014/NĐ-CP, ngày 4/4/2014 về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn của các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là quy định chung, căn cứ vào tình hình thực tiễn của các địa phương trên cả nước.

Không chỉ riêng công tác cán bộ, mà tất cả các lĩnh vực khác cũng phải làm theo quy định của pháp luật

"Việc bổ nhiệm 8 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa được thực hiện đúng quy trình về công tác cán bộ", ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tái khẳng định với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam hôm 1/8.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, địa phương phải phản ánh tới cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Còn quy định của pháp luật đã có thì phải thực hiện nghiêm và đúng.

Trước tình trạng "lạm phát" Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở Thanh Hóa như phản ánh của báo chí, Bộ sẽ có kiến nghị chấn chỉnh?

Ông Nguyễn Tiến Thành: Trong thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ đối với một số Bộ, ngành, địa phương.

Riêng đối với trường hợp của tỉnh Thanh Hóa, ngày

"Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa cũng không thể to hơn pháp luật"

28/7/2016, văn phòng Chính phủ đã có công văn số thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, giao Bộ Nội vụ kiểm tra, báo cáo chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, chúng tôi đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc thực hiện kiểm tra và báo cáo xử lý.

Việc có hủy quyết định bổ nhiệm hay không phải căn cứ vào kết quả kiểm tra cụ thể và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đây, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 5470 ngày 22/12/2014 về việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về số lượng cấp phó gửi các đơn vị thành phố trực thuộc Trung ương.

Không xem quảng cáo… đừng đọc báo

Theo đó, chỉ đạo các cơ quan đơn vị có số lượng cấp phó vượt so với quy định thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền về kế hoạch điều chỉnh và tự điều chỉnh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, báo cáo Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Chính phủ.

Như vậy, nếu Thanh Hóa muốn tăng số lượng cấp phó thì phải báo cáo?

Ông Nguyễn Tiến Thành: Cái đó không phải. Không có ai nói anh muốn tăng thì phải báo cáo xin tăng cả.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

QUỐC TOẢN (THỰC HIỆN)