"Bộ trưởng không được phép trả lời... không biết!"

02/08/2016 19:09 Ngọc Quang
(GDVN) - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh yêu cầu này tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, ngày 1 - 2/8.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng, nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, đồng thời yêu cầu thành lập ngay tổ công tác theo dõi thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đến tháng 10/2016, các bộ, ngành phải hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng bộ, ngành.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khẩn trương ban hành quy chế làm việc của bộ, ngành mình, trong đó, cần phải chỉ rõ quy trình, thời gian xử lý công việc, văn bản, trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Phải minh bạch quy chế xử lý văn bản trên môi trường mạng; yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, trước hết là phổ cập hệ thống xử lý văn bản tại các bộ, ngành.

Ông Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục đẩy mạnh quản lý phải minh bạch. ảnh: Ngọc Quang.

Với tinh thần Chính phủ kiến tạo, Thủ tướng cũng lưu ý các Bộ trưởng, Trưởng ngành phải dành thời gian cho công việc xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật; hết sức quan tâm tăng cường phối hợp, không được đùn đẩy trách nhiệm.

Chính phủ, từng thành viên Chính phủ phải đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là xe công, trụ sở, hội họp, đi công tác.

Nâng cao chất lượng công tác dự báo, bảo đảm sát tình hình, chính xác, kịp thời, đồng thời đưa ra phương án, kịch bản cụ thể, rõ ràng để ứng phó tình huống có thể xảy ra…

Dù đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên  kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức:

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng chế biến tăng thấp; công tác quản lý đầu tư, khai thác, thu phí của các dự án BOT còn bất cập; buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp.

Đời sống nhân dân ở các vùng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị ô nhiễm môi trường, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Trước tình hình này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2016.

Cần có chuyển biến rõ nét trong giải ngân đầu tư công; bảo đảm thu ngân sách nhà nước vượt dự toán ít nhất 10%; quyết liệt chống thất thu, nợ đọng thuế; giữ tỉ lệ bội chi ngân sách theo kế hoạch; kiểm soát chặt chẽ nợ công.

Các bộ ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí thực hiện. Tăng cường thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Ngọc Quang