Cấm cơ sở đào tạo chiêu sinh, bồi dưỡng cán bộ không phép

08/08/2019 06:49 TRUNG THÀNH
(GDVN) - Cơ quan chức năng không được để các cơ sở đào tạo tự ý chiêu sinh, đặt lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức tại địa phương, đơn vị.

Ngày 7/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, khắc phục tình trạng mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh không đúng quy định.

Quảng Nam chấn chỉnh tình trạng mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức không đúng quy định. Ảnh minh họa trên giaoduc.net

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chấm dứt việc tự ý phối hợp với các cơ sở đào tạo mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong kế hoạch đào tạo hàng năm của tỉnh.

Kể cả các lớp do người học hoặc địa phương, đơn vị chi trả kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, không để các cơ sở đào tạo tự ý chiêu sinh, đặt lớp đào tạo, bồi dưỡng tại địa phương, đơn vị.

Làm thế nào để tiền ngân sách chi cho cán bộ đi học không lãng phí?

Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, kể cả kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của tỉnh theo đúng quy chế đào tạo.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm;

Gắn quy hoạch với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, đơn vị.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu tất cả lớp đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm các lớp do ngân sách tỉnh cấp và các lớp do người học hoặc địa phương, đơn vị chi trả kinh phí phải được đưa vào kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức hàng năm  của tỉnh.

TRUNG THÀNH