Có địa phương, giáo viên học thăng hạng không phải đóng tiền

28/07/2019 06:53
Hồ Oanh
(GDVN) - Từ trước đến nay, tại huyện Xuyên Mộc nói riêng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung, giáo viên tham gia học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, không phải đóng tiền

Việc học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp của giáo viên đã nhận được nhiều ý kiến của dư luận.

Quan tâm nhất, vẫn là số tiền giáo viên phải đóng để được học; số tiền đóng quá lớn so với việc học và đặc biệt là so với lương giáo viên. 

Việc có phải đóng tiền học thăng hạng, giữ hạng hay không đã được trả lời rất rõ ràng; đóng cũng đúng, không đóng cũng đúng, đã được Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải, giải đáp.  

Nếu giáo viên học theo nhu cầu của bản thân, phải đóng tiền.

Mức thu cụ thể đối với từng khóa học, ở từng cơ sở đào tạo bồi dưỡng có thể có sự khác nhau, ít nhiều, phụ thuộc vào nhiều yếu tố: khoảng cách địa lý, địa điểm học, số lượng học viên/khóa học…

Các yêu cầu về chương trình bồi dưỡng, thời lượng bồi dưỡng, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo viên tham gia bồi dưỡng v.v...

Có địa phương, giáo viên học thăng hạng không phải đóng tiền ảnh 1
Phải trả lại tiền học phí bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

Nếu giáo viên học theo quyết định điều động của cơ quan, tổ chức, phải đóng tiền hay không, do cơ quan đó quyết định; có nơi thu toàn phần, hay thu một phần, hay không thu.

Thời gian vừa qua, một số địa phương có sự hỗ trợ nhất định về kinh phí (một phần hoặc toàn phần) đối với giáo viên tham gia học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp, điều này hoàn toàn đúng quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo rất khuyến khích cách làm này.

Bộ khuyến nghị với các địa phương, nếu có chính sách hỗ trợ giáo viên về kinh phí học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nên tính toán, cân nhắc để đảm bảo sự hỗ trợ ấy được duy trì, ổn định, đồng đều giữa các cấp học, khu vực trên địa bàn và hằng năm.

Có địa phương, giáo viên học thăng hạng không phải đóng tiền ảnh 2
Thông báo số 342/TB-PNV- Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày 26/7/2019, Phòng nội vụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có thông báo số 342/TB-PNV, thông báo danh sách giáo viên, thời gian, địa điểm, hình thức bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Giáo viên phấn khởi nhất, kinh phí mở lớp được trích từ kinh phí đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của huyện Xuyên Mộc. 

Như vậy, từ trước đến nay, tại huyện Xuyên Mộc nói riêng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung, giáo viên tham gia học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, không phải đóng tiền. 

Phần lớn giáo viên chưa sống được bằng lương, vì vậy rất cần sự hỗ trợ của các địa phương về kinh phí học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp. 

Việc hỗ trợ kinh phí này, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương với ngành giáo dục nói chung và giáo viên nói riêng; cũng là sự thể hiện sự tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn.

Hồ Oanh