Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại

30/04/2012 19:17 Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Rắn hổ mang chúa nuốt chửng rắn boomslang - loài rắn độc châu Phi nổi tiếng.
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)