Hệ thống ra đa rò tìm, phát hiện mục tiêu Kasta 2
Hệ thống ra đa rò tìm, phát hiện mục tiêu Kasta 2

Bên cạnh đó, một số loại vũ khí, khí tài như hệ thống ra đa rò tìm, phát hiện mục tiêu Kasta 2 cũng đã được Nga điều động đến Crimea.

Trong khi đó tại Belgorod, khu vực biên giới chỉ các Ucraine khoảng 20 km, hình ảnh lực lượng đổ bộ của Nga với rất nhiều xe chiến đấu của lực lượng đổ bộ cũng đã xuất hiện và được nhiều nhân chứng ghi lại được.

Video 1: Trực thăng Mi-35 và các đoàn xe quân sự của Nga tập kết ở sân bay Novofedorivka (căn cứ không quân của Ucraine trước đây).

)

Video 2: Lực lượng đổ bộ của Nga tại Belgorod, cách biên giới Ucraine 20 km:

)
Lê Dũng Cường