Chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế giai đoạn dịch bệnh Covid-19

31/07/2021 06:26 Tùng Dương
GDVN- Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động bám sát thực tế triển khai chính sách Bảo hiểm Y tế tại các địa phương, nêu cao quyết tâm chính trị của toàn ngành.

Có thể nói, trong lúc dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động bám sát thực tế triển khai chính sách Bảo hiểm Y tế tại các địa phương, nêu cao quyết tâm chính trị của toàn ngành trong công tác chung tay cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch Covid-19, chủ động đưa ra các giải pháp hỗ trợ quyết liệt, kịp thời, nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế và phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19 tại mỗi địa phương.

Ngày 29/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2259/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh); Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân hướng dẫn về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế giai đoạn dịch Covid-19.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

Tạo thuận lợi tối đa trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương