Bộ lịch ảnh năm 2014 mới được phát hành cách đây không lâu phản ánh hoạt động của các đơn vị thuộc các quân, binh chủng trong biên chế của quân đội Nga như Hải, Lục, Không quân và Lực lượng tên lửa.

Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Thánh 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Lê Dũng Cường