Chính phủ sẽ thanh tra chuyên đề quản lý nhà nước về giáo dục

24/09/2019 16:16 Theo TTXVN
(GDVN) - Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra chuyên đề về quản lý nhà nước trong vấn đề sách giáo khoa, dự án đầu tư giáo dục, đội ngũ nhà giáo.

Thanh tra Chính phủ vừa ký Quyết định 658/QĐ-TTCP thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.

Theo Quyết định 658, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo với nội dung quản lý nhà nước về: sách giáo khoa, quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Sách giáo khoa là một trong những nội dung thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục. (Nguồn: TTXVN)

Thanh tra Chính phủ cũng sẽ thanh tra việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại năm bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông) và Ủy ban Nhân dân 12 tỉnh (Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau).

Thời hạn thanh tra là 80 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 14 thành viên. Trưởng đoàn Thanh tra là ông Phan Thăng Long, Thanh tra Viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III thuộc Thanh tra Chính phủ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác của pháp luật.

Theo TTXVN