Trung tâm huấn luyện chuyển đổi và chiến đấu của Không quân Nga đóng ở Staff, Torzhok, Khu vực Tver là nơi đào tạp và huấn luyện chuyển tiếp cho các phi công lái trực thăng của quân đội Nga.

Đây là cơ sở đào tạo có đủ các module huấn luyện cũng như phương tiện bay thực hành tương ứng với những loại máy bay chiến đấu, vận tải, đa năng mà Nga đang trang bị cho các lực lượng vũ trang như Mi-28; Mi-35, Ka-52, Mi-8, Mi-26...

Lê Dũng Cường