Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách ​

06/09/2018 16:44 Theo vov.vn
(GDVN) - Chủ tịch đề nghị đại biểu cho ý kiến với các nội dung đại biểu quan tâm đối với 2 dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc thảo luận các nội dung dự thảo Luật tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để chuẩn bị cho việc hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua là hoạt động hết sức có ý nghĩa.

Điều đó tiếp tục khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nhằm góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo văn bản trình Quốc hội.

Nhất là đối với các dự án luật có nhiều nội dung khó, có tính chất kỹ thuật, chuyên sâu và là một bước góp ý kiến quan trọng, giúp Quốc hội dành nhiều thời gian để tập trung thảo luận về những nội dung chủ yếu, quan trọng của dự án luật. 

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là 2 dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội, của cử tri và của chính các vị đại biểu Quốc hội.

Trong thời gian qua, cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan tích cực chuẩn bị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để đưa ra thảo luận và sẽ được tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 sắp tới.

Về Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là một dự án Luật hết sức quan trọng, đã được đưa ra thảo luận tại 2 kỳ họp và dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 nhằm thể chế hóa Nghị quyết Trung ương về phòng, chống tham nhũng và khắc phục các hạn chế, bất cập của luật hiện hành, đồng thời đề nghị các đại biểu cần giải quyết những vấn đề thực tiễn của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. 

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu, thường trực Ủy ban Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý nhất là đối với những vấn đề liên quan đến việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc; cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập; đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và vấn đề mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật ra khu vực ngoài nhà nước.

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, dự án đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, của cử tri về việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển đất nước và cũng nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

Việc sửa đổi Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý đối về công tác tự chủ của các trường đại học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia trong khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng cần phải làm rõ những vấn đề, như: tăng cường trách nhiệm của Nhà nước đối với các loại hình cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu tổ chức và quản trị của cơ sở giáo dục đại học, phát triển hệ thống đại học tư thục, hợp tác giáo dục với nước ngoài, các vấn đề về học phí, về tiêu chuẩn, thời gian công tác của giáo viên…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến, thể hiện rõ quan điểm về những vấn đề được đưa ra trong Báo cáo và các nội dung khác mà các đại biểu quan tâm tại dự thảo Luật.

Đồng thời, đề xuất cụ thể hướng tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

Trong quá trình thảo luận, khi cần thiết, đại diện cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra có thể trình bày và trao đổi thêm những vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Theo vov.vn