Chưa áp dụng bảng viện phí mới

16/04/2012 11:35 Theo Lan Anh (Tuổi trẻ)
Đây là thông tin phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính (Bộ Y tế) Nguyễn Nam Liên cho hay hôm 15/4.

Theo ông Liên, thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Y tế về mức giá tối đa 447 dịch vụ y tế quy định bảng viện phí này có hiệu lực từ ngày 15/4. Tuy nhiên, Luật khám chữa bệnh hiện hành quy định UBND tỉnh thành ban hành mức viện phí áp dụng tại địa phương, Bộ Y tế quy định mức viện phí áp dụng tại bệnh viện tuyến trung ương.

Do đó, hiện các địa phương đang xây dựng bảng viện phí áp dụng tại địa phương (dựa trên mức giá tối đa kể trên) và trình kỳ họp HĐND tháng 6 tới xem xét. Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế cũng đang xây dựng mức viện phí trình Bộ Y tế xem xét trong thời gian tới.

Theo ông Liên, dự kiến viện phí mới sẽ được áp dụng từ khoảng tháng 6, tháng 7 tới đây.Theo Lan Anh (Tuổi trẻ)