Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của Đài tiếng nói Việt Nam

09/01/2018 10:39 Như Hải
(GDVN) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghị định này thay thế Nghị định số 55/2014/NĐ-CP. Theo quy định mới, cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam gồm: Ban Thư ký biên tập; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Hợp tác quốc tế; Ban Kiểm tra;

Văn phòng; Ban Thời sự (VOV1); Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2); Ban Âm nhạc (VOV3); Ban Dân tộc (VOV4); Ban Đối ngoại (VOV5);

Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6); Báo Điện tử VOV (VOV.VN); Báo Tiếng nói Việt Nam (Báo VOV); Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Kênh VOV Giao thông (VOVGT); cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc;

Đài tiếng nói Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ (ảnh nguồn vov.vn).

Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc; cơ quan thường trú khu vực Miền Trung; cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên; cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; các cơ quan thường trú tại nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật; Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình; Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình;

Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông; Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D).

Nghị định số 03/2018/NĐ-CP quy định Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là đài phát thanh quốc gia thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh và các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện khác.

Đài Tiếng nói Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo chí, phát thanh, truyền hình.

Danh sách 31 tác phẩm báo chí đạt giải đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Đài Tiếng nói Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm, các dự án quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trình cấp có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia; ban hành tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của pháp luật;

Quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình, thời lượng phát sóng hàng ngày trên các kênh chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, phạm vi phủ sóng, phạm vi tác động thông tin đối nội và đối ngoại theo quy định của pháp luật.

VOV thực hiện tổ chức sản xuất, truyền dẫn, phát sóng, phát hành, lưu trữ các chương trình phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo in theo quy định của pháp luật;

Quản lý trực tiếp hệ thống kỹ thuật chuyên dùng của Đài Tiếng nói Việt Nam để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng chương trình, kênh chương trình trong nước và ra nước ngoài theo quy định của pháp luật;

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phát thanh theo quy định của pháp luật.

Như Hải