Clip trực thăng Apache tấn công không đối đất khi hỗ trợ tầm gần

20/10/2014 14:28 Bình Nguyên
(GDVN) - Cuộc diễn tập diễn ra tại một bãi huấn luyện bí mật, các mục tiêu giả định đã bị các máy bay trực thăng vũ trang tấn công tiêu diệt bằng hỏa lực.

Lục quân và Không quân Mỹ vừa tiến hành một cuộc diễn tập phối hợp trong đó sử dụng các máy bay trực thăng tấn công hạng nặng Apache tham gia chiến dịch hỗ trợ đường không yểm hộ bộ binh tiêu diệt các mục tiêu mặt đất.

Cuộc diễn tập diễn ra tại một bãi huấn luyện bí mật, các mục tiêu giả định đã bị các máy bay trực thăng vũ trang tấn công tiêu diệt bằng hỏa lực.

Bình Nguyên