Có gì trong Bảo tàng công binh, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam?

20/03/2012 07:27 Lê Phương
(GDVN) - Bảo tàng Công binh Việt Nam thuộc loại hình bảo tàng lịch sử quân sự chuyên ngành trực thuộc Bộ tư lệnh công binh, Quân đội nhân dân Việt Nam. Bảo tàng có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các hiện vật nhằm phản ánh quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Công binh, Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó nhằm giáo dục cho thế hệ mai sau về những đóng to lớn của người lính Công binh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
>CÙNG MỘT CHỦ ĐỀ
Mìn quả dứa và lựu đạn dùng cho Bộ đội Công binh đánh địch từ năm 1947 đến năm 1954 (Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược)
Thủy lôi do công binh xưởng sản xuất, trang bị cho bộ đội trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1947 đến năm 1954.
Bom bươm bướm do Bộ đội Công binh tháo gỡ trong chiến cuộc Đông xuân năm 1953.
Bom 500Kg do đội phá bom 83, Trung đoàn 151 nghiên cứu, tháo gỡ tại bến Tạ Khoa, đường 13 trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952.
Cận cảnh quả bom 500Kg do Bộ đội Công binh tháo gỡ năm 1952.
Xác máy bay và mũ phi công do Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 239 bắn cháy tại Tam Nông, Phú Thọ ngày 27/7 năm 1965.
Những vật dụng của Bộ đội Công binh sử dụng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Đầu nổ bom các loại do Bộ đội Công binh nghiên cứu tháo gỡ và vô hiệu hóa
Vỏ bom bướm mẹ, vỏ thủy lôi MK – 52, vỏ bom M-117, bom MK – 82, vỏ bom BLU10-B/B, vỏ bom AN-88 do Bộ đội Công binh tháo gỡ và vô hiệu hóa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1966 đến năm 1968.
Tượng chiến sỹ công binh đánh bộc phá
Những vật dụng của Bộ đội Công binh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Nồi đồng, mỏ neo, khí tài phun khói và cưa đĩa …
Súng B40, lưới ngụy trang và máy đo xa KM – 58 của Bộ đội Công binh dùng trong kháng chiến phống Mỹ.
Máy dò mìn, súng AK và máy điểm hóa của Bộ đội Công binh dùng trong kháng chiến phống Mỹ.
Lính công binh dò mìn để đảm bảo tuyến giao thông an toàn trong kháng chiến chống Mỹ
Lính công binh tháo gỡ và làm vô hiệu hóa quả bom trong kháng chiến chống Mỹ
Quả bom MK-82, do đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm tháo gỡ trong chiến dịch VT5 năm 1970
Quả bom MK-82, do Trung đoàn 249 tháo gỡ tại bến Long Đại bảo đảm giao thông thông suốt năm 1968
Cận cảnh hai quả bom MK-82
Máy dò mìn, thuộc biên chế Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 219 dùng để dò phá bom mìn cho xe tăng tiến vào giải phóng Sài Gòn năm 1975
Máy dò mìn do đồng chí Niên và Tuất, thuộc Trung đoàn 219 dùng dò mìn đảm bảo giao thông ở Phan Thiết năm 1975.
Máy và dụng cụ dò mìn được các chiến sỹ Công binh sử dụng sau năm 1975 cho đến nay.
Ca nô mang số hiệu Y434 dùng để bắc cầu phao và phá bom từ trường ở bến phà Long Đạo thuộc Bố Trạch – Quảng Bình năm 1967 – 1968
Xe lội nước V003 dùng để bảo đảm vượt sông cho các đơn vị bộ binh và phương tiện cơ giới trong kháng chiến chống Mỹ
Chiếc Cano Y434 và xe lội nước V003 khi nhìn từ phía trên
Máy ủi C100 số hiệu U289
Chiếc máy ủi này được Bộ đội Công binh sử dụng để mở đường trong chiến dịch Quảng Trị năm 1072
Chiếc C100 khi nhìn từ đằng sau
Chiếc C100 khi nhìn từ trên xuống
Lê Phương