Đại học Chu Văn An "vô chính phủ" vì ông Dương Phan Cường lộng quyền

08/11/2017 09:07 XUÂN QUANG
(GDVN) - Nhiều văn bản chỉ đạo được tỉnh Hưng Yên ban hành không được ông Dương Phan Cường thực thi nghiêm túc. Cơ quan có thẩm quyền cần có thái độ cứng rắn hơn.

Tỉnh chỉ đạo, trường không làm

Loạt bài "Sóng ngầm trong Trường Đại học Chu Văn An" được đăng tải trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cách đây không lâu đã vạch rõ những dấu hiệu vi phạm của ông Dương Phan Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa II của Trường Đại học này.

Theo đó, ông Dương Phan Cường có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường; điều lệ tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục cũng như pháp luật về giáo dục đại học.

Tài liệu có được cũng cho thấy, trong suốt nhiệm kỳ (từ năm 2012 đến 2017), ông Dương Phan Cường không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên; không thông qua báo cáo tài chính hằng năm của nhà trường.

Cùng với đó, ông Cường cố tình phủ nhận tư cách của các cổ đông chiếm 72,950% vốn điều lệ, đồng thời tìm mọi cách tăng số cổ đông bất hợp pháp thông qua việc cho tặng một lượng vốn, chia nhỏ nhiều người.

Những "lùm xùm" tại Trường Đại học Chu Văn An diễn ra suốt nhiều năm, khiến cơ sở đào tạo này luôn nằm trong tình trạng "vô chính phủ" (Trường không có Hiệu trưởng và hiện không có Hội đồng quản trị mới).

Tình trạng mất dân chủ, phe cánh trong nhà trường kéo dài, đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Trường Đại học Chu Văn An: Ảnh tư liệu đăng trên website: cvauni.edu.vn.

Ngày 25/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản số 2607/UBND-NC về việc thực hiện kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành, liên quan tới những tồn tại ở Trường Đại học Chu Văn An.

Nội dung văn bản nêu rõ việc kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Dương Phan Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017 về những vấn đề còn tồn tại trong quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị trước Đại hội cổ đông.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa II thực hiện nghiêm quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 22, Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức quy trình thành lập Hội đồng quản trị khóa 3 nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 27/10/2017, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Không thể hình dung nổi đây là cơ cấu tổ chức của một trường Đại học

Trong trường hợp, Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa II không tổ chức họp bầu Hội đồng quản trị khóa mới, các cổ đông thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo quyết định 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để thưc hiện văn bản 2607/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, 4/5 số thành viên Hội đồng quản trị đã hai lần (ngày 29/9/2017 và 12/10/2017) có đơn đề nghị ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Dương Phan Cường thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên tại công văn công văn số 2607/UBND-NC, nhưng đến nay ông Cường phớt lờ không thưc hiện.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên hôm 7/11 cũng khẳng định rằng, Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo từ phía Trường Đại học Chu Văn An liên quan tới các nội dung yêu cầu tại văn bản số 2607.

Điều này có thể thấy, ông Dương Phan Cường đang bất chấp các quy định của pháp luật đặc biệt là chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên tại văn bản số 2607.

Tỉnh Hưng Yên cần làm hết trách nhiệm

Cần phải nhắc lại rằng, để thâu tóm Trường Đại học Chu Văn An, song song với việc đẩy nhóm cổ đông (43,963%, 72,950% vốn điều lệ) ra đường, trái quy định của pháp luật, ông Cường còn đã thực hiện “hiến tặng”  vốn cho nhiều người.

Đồng thời với đó, ông Cường còn ngang ngược và trắng trợn tuyên bố: “4/5 thành viên Hội đồng quản trị tính từ cuối 4/2017 đã không còn tư cách hoạt động ở Trường Đại học Chu Văn An nữa”, đồng thời trốn tránh nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch bị phế truất ký lung tung, dọa giải thể Đại học Chu Văn An

Theo các cổ đông sáng lập, việc làm nói trên của ông Cường là vi phạm pháp luật.

Mục đích của ông Cường nhằm lôi kéo bè cánh, thâu tóm quyền lực cho cá nhân mình.

Tiếp đó, tại biên bản họp toàn Trường Đại học Chu Văn An, ngày 25/5/2017, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường Đại học Chu Văn An thống nhất kiến nghị (bất hợp pháp) Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Thành ủy thành phố Hưng Yên về việc thực hiện quy trình công nhận Hội đồng quản trị khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong điều kiện nhà trường còn nhiều phức tạp.

Không chấp nhận sự lộng quyền của ông Cường cũng như cái gọi là "Hội đồng quản trị khóa III), ngày 30/8/2017, 4/5 thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn kiến nghị, gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị Dương Phan Cường, nói rõ việc ông Cường triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ trái quy định pháp luật.

Ngày 27/9/2017 cổ đông sở hữu 72,950% vốn góp và 4 thành viên Hội đồng quản trị đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng yên về việc hủy bỏ toàn bộ kết quả họp Đại hội đồng cổ đông Trường Đại học Chu Văn An.

Tuy vây, ông Cường vẫn lập tờ trình số 50/2017/TTr-CTHĐQT ngày 16/10/2017 về việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận Hội đồng quản trị khóa III theo sự chỉ đạo, sắp xếp của cá nhân ông Cường.

Về việc này, tại văn bản số 494/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 26/10/2017, thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại buổi làm việc với Trường Đại học Chu Văn An cũng nêu rõ:

“Việc bầu các thành viên đại diện cho thành viên góp vốn, đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể, giảng viên cơ hữu của nhà trường căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Trường Đại học Chu Văn An ngày;

Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị (ông Dương Phan Cường) căn cứ cơ sở Nghị quyết Đại hội cổ đông để thực hiện quy trình thành lập Hội đồng quản trị khóa III, nhiệm kỳ 2017-2011 là không đúng theo Điều lệ trường đại học, ban hành kèm quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ…

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên xem xét, kiểm tra, xử lý tổ chức Đảng  và đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Chu Văn An theo quy định của Điều lệ Đảng.

Ông Cường tự ý xây dựng danh sách hội đồng xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại học Chu Văn An. Theo đó, danh sách này tăng từ 5 thành viên lên 11 thành viên. Trong 11 thành viên có tới 06 là cấp ủy mà không phải là thành viên Hội đồng quản trị.

Cũng cần nói thêm rằng, thay vì việc thực hiện yêu cầu theo chỉ đạo tại văn bản 2607 của tỉnh Hưng Yên trong đó có nội dung kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Dương Phan Cường, tổ chức Đại hội cổ đông theo quy định và báo cáo tỉnh trước ngày 27/10, ông Cường lại ra văn bản số 188/QĐ/CTHĐQT-CVA ngày 27/10, về việc thành lập Hội đồng xây dựng, sửa đổi, bổ sung, sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Chu Văn An.

Lại một lần nữa ông Cường cố tình làm trái quy định pháp luật giống như ông đã làm tại quyết định số 115/2017/QĐ-CVA ngày 12/6/2017 về việc thành lập hội đồng, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Chu Văn An.

Nhóm cổ đông (43,963%, 72,950% vốn điều lệ) cho rằng, đây là việc làm vi phạm pháp luật của ông Dương Phan Cường, đồng thời có văn bản kiến nghị tới Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đề nghị hủy bỏ văn bản 188/QĐ/CTHĐQT-CVA do ông Dương Phan Cường ký.

“Quyết định của ông Cường vi phạm khoản 5, Điều 17 của Luật Giáo dục. Việc ông cường tự ký quyết định 188 là lộng quyền Hội đồng quản trị, không có giá trị pháp lý.

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 21, Điều lệ trường Đại học ban hành kèm quyết định số 70/2014/QĐ-TTg.

Ông Dương Phan Cường không làm việc này trước khi ban hành quyết định 188", một thành viên Hội đồng quản trị Trường Đại học Chu Văn An cho biết.

Đại diện nhóm cổ đông chiếm 72,950% vốn điều lệ cũng cho biết, theo luật định và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại Thông báo số 494/TB-UBND ngày 26/10-UBND ngày 26/10/2017 việc đứng ra tổ chức họp bầu Hội đồng quản trị khóa mới không còn thuộc quyền của Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị mà thuộc quyền của Đại hội cổ đông.

XUÂN QUANG