Điểm mặt các chiến hạm hạng nặng của Hải quân Hy Lạp

20/02/2012 13:14 Giaoduc.net.vn
(GDVN) - Điểm mặt các chiến hạm hiện đại nhất của Hải quân Hy Lạp.
Giaoduc.net.vn