Dư luận về Hội nghị Trung ương 10 - Bước khởi đầu quan trọng cho Đại hội XIII

17/05/2019 09:01 Theo VOV.VN
(GDVN) - Cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá, Hội nghị Trung ương 10 có vai trò rất quan trọng là bước chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể sáng 16/5, tại Thủ đô Hà Nội. Một nội dung quan trọng của Hội nghị là cho ý kiến vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tuy mới là là dự thảo Đề cương sơ bộ nhưng đây là bước khởi đầu rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc sáng 16/5 tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có vai trò rất quan trọng là bước chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

Do đó, phải tổng kết kết quả của Đại hội XII và tình hình thực tế sôi động hiện nay trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương sáng 16/5, Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 cho biết, ông tán thành những nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu trong Hội nghị và đặt nhiều hi vọng vào Đại hội XIII này. Những văn kiện phải chuẩn bị thật kỹ để thực hiện theo đúng đường lối của Đảng.

Đánh giá cao việc Trung ương lần này chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhấn mạnh, vấn đề quan trọng là nghiên cứu văn kiện để đổi mới hệ thống chính trị của đất nước.

Trong đó, đổi mới Đảng, đổi mới hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Trung tướng Khuất Duy Tiến -nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3.

Ông Vũ Mão khẳng định: đổi mới của Đảng có vai trò quan trọng, quyết định nhằm xây dựng đội ngũ Đảng trong sạch vững mạnh.

“Tôi rất quan tâm đến nội dung Tổng Bí thư nói về chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đây là vấn đề rất quan trọng và rất cần thiết để cùng nhau tập trung nghiên cứu có được văn kiện chất lượng cao đưa ra Đại hội và biến thành Nghị quyết của Đại hội để triển khai vào cuộc sống", ông Vũ Mão nhấn mạnh, đồng thời cho biết ông mong muốn Trung ương sẽ xem xét, bổ sung những vấn đề về đường lối, chính sách, cương lĩnh của Đảng sao cho phù hợp với yêu cầu mới, tình hình mới, phát triển vững bền.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng đồng tình với phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đó là “Đổi mới hệ thống chính trị không được đổi mới chế độ chính trị”.

Trong công tác chuẩn bị Đại hội “không phải chỉ chăm chăm chuẩn bị nhân sự”, báo cáo thành tích hàng năm, mà trung tâm là phải là “Báo cáo Chính trị, hướng đến 2030 tầm nhìn 2045.

Ông Vũ Mão - nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Trần Hoàng Thám, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng, Văn kiện Đại hội Đảng cần tiếp tục xác định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị.

“Đại hội tới, Đảng đổi mới hệ thống chính trị. Đổi mới hệ thống nhà nước cần lý giải, đặt vấn đề kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt nhưng cần phải đưa khái niệm hệ thống chính trị trong điều kiện mới.

Theo hướng Đảng lãnh đạo, hệ thống chính trị có trách nhiệm xây dựng nhưng đồng thời có sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền”.

Theo VOV.VN