Gần 90% số người được tinh giản biên chế là thuộc diện về hưu sớm

21/08/2018 07:05 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính tới thời điểm hiện tại, tổng số người tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014 của Chính phủ là 39.823 người.

Ngày 20/8, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo định kỳ thông tin một số nội dung kết quả và nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian qua, đáng chú ý là thông tin về việc tinh giản biên chế cũng đã được bộ này thông tin.

Theo đó, tính tới thời điểm hiện tại, tổng số người tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014 của Chính phủ (từ năm 2015 đến ngày 6/8/2018) là 39.823 người.

Trong đó, năm 2015 là 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; năm 2017 là 12.660 người; 7 tháng đầu năm 2018 là 9.462 người.

Ông Vũ Đăng Minh chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho biết đã tinh giản biên chế được 39.823 người từ năm 2015 đến 8/2018 (ảnh Trinh Phúc).

Cũng theo Bộ Nội vụ, diện theo chính sách được hưởng: Hưởng về hưu trước tuổi là 34.515 người, chiếm 86,67%; 

Hưởng chính sách thôi việc là 5.234 người chiếm 13,14%; hưởng chính sách khi đi học là 29 người, chiếm 0,07%;

Hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước là 40 người, chiếm 0,10%,;

Hưởng theo các cơ quan đơn vị như cơ quan Đảng, đoàn thể là 1.646 người, chiếm 4,13%;

Sáp nhập huyện, xã, ai muốn làm lãnh đạo thì phải thi tuyển

Các cơ quan hành chính là  4.726 người, chiếm 68,065; hưởng theo diện cán bộ công chức cấp xã là 6.141 người, chiếm 15,42%;

Theo diện doanh nghiệm nhà nước là 192 người, chiếm 0,48%; hội là 16 người, chiếm 0,4%.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, ở các bộ, ngành, khối trung ương đã thực hiện việc tách, nhập, điều chỉnh các vụ, viện phù hợp với tổ chức bộ ngành, đa lĩnh vực theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế.

Theo thông tin, tại các địa phương, chính quyền địa phương cấp tỉnh ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cảu các sở, ban ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

Trinh Phúc