Giải quyết kiến nghị của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

16/12/2020 06:38 Nhật Minh
GDVN- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xem xét phản ánh, kiến nghị của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xem xét phản ánh, kiến nghị của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam liên quan đến việc thanh tra Dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc thanh tra Dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xem xét phản ánh, kiến nghị của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/2/2021.

Nhật Minh