Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

21/04/2016 14:25 Ngọc Quang
(GDVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và 3 Phó Thủ tướng mới được phê chuẩn.

Vào ngày 7/4/2016, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 9/4/2016, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 719/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Ngày 9/4/2016, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 717/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Ngày 9/4/2016, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 718/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.
Ngọc Quang