Giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

22/10/2018 17:09 Đỗ Thơm
(GDVN) - Chiều ngày 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước...

Theo chương trình đã được Quốc hội thông qua, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành quy trình, thủ tục để lựa chọn, giới thiệu nhân sự để trình Quốc hội xem xét, bầu phê chuẩn theo đúng quy định về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ tờ trình và các tài liệu kèm theo về nhân sự để Quốc hội tiến hành thảo luận, tiến hành bầu, phê chuẩn nhân sự đạt kết quả tốt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình về nhân sự. Ảnh: Quochoi.vn

Mở đầu chương trình nhân sự tại Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Đại biểu Quốc hội khoá XIV đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, theo chương trình, bắt đầu từ 8h sáng mai (23/10), các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại đoàn về nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Nội dung thảo luận được lập biên bản và gửi về Ban công tác đại biểu ngay sau khi kết thúc thảo luận.

Sau đó, các đại biểu sẽ quay lại hội trường để thực hiện nội dung tiếp theo của chương trình Kỳ họp thứ 6.

Đỗ Thơm