Hàng loạt sai phạm ở Bán đảo Sơn Trà

19/10/2019 07:52 AN NGUYÊN
(GDVN) - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm liên quan đến việc quản lý đất đai, môi trường, rừng... ở Sơn Trà.

Ngày 18/10, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận số 1866/TB-TTCP về việc “Thông báo kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên Bán đảo Sơn Trà”.

Qua đó, chỉ ra những khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như từ phía doanh nghiệp.

7 dự án vi phạm về an ninh quốc phòng

Theo kết luận thì đến thời điểm thanh tra, chính quyền chưa phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà;

Hàng loạt dự án tại Sơn Trà có sai phạm khi xây dựng mà chưa có giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường... Ảnh: TT

Các cơ quan, đơn vị chức năng chưa thực hiện điều tra, đánh giá tổng thể về đa dạng sinh học, chưa lập báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà;

Chưa thực hiện báo cáo tình trạng loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định…

Việc này gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà.

Trong tổng số 18 dự án trên Bán đảo Sơn Trà được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt, chấp thuận thì có 9 dự án có một phần diện tích là rừng tự nhiên nhưng chưa xác định trong phương án giao quản lý, bảo vệ rừng.

Kiến nghị Thủ tướng bảo vệ “báu vật của Đà Nẵng – bán đảo Sơn Trà”

2 dự án thì Ủy ban có văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh quân khu 5 nhưng chỉ có 1 dự án Bộ Quốc phòng có ý kiến thống nhất, một cái chưa có trả lời.

Nhưng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vẫn giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

Còn lại 16 dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chưa văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, sau đó cũng không rà soát để xử lý vi phạm.

Qua rà soát, báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, bước đầu Thanh tra xác định có 7 dự án được giao đất, cho thuê đất vi phạm về an ninh quốc phòng.

Ngoài ra, kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ những dự án được giao đất, cho thuê đất khi không có hồ sơ dự án đầu tư, không thẩm định về nhu cầu sử dụng đất;

Giao cho các đơn vị không có chức năng, thẩm quyền ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất với chủ đầu tư một số dự án...

Giao đất cho cá nhân tại ba dự án không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền;

Chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung hoặc phê duyệt sau khi chủ đầu tư đã khởi xây dựng là chưa đúng quy định;

Giao đất, cho thuê đất lô L09 thuộc dự án Khu biệt thự Suối Đá không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 58 Luật Đất đai năm 2003.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ thì trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm trên thuộc về:

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giám đốc các Sở, lãnh đạo các phòng ban, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cán bộ có liên quan qua các thời kỳ có các khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Lô biệt thự L09 ở núi Sơn Trà không có gì là bí mật

Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng, cán bộ các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải chịu trách nhiệm về khuyết điểm, vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý.

Chủ đầu tư các dự án, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm về các vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo thẩm quyền, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

Phối hợp với các Bộ, ngành chức năng kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư tại Bán đảo Sơn Trà, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, an ninh quốc phòng, du lịch…

Kiên quyết xử lý, thu hồi đối với những dự án vi phạm. Rà soát hủy bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành không đúng quy định pháp luật.

AN NGUYÊN