Hiệu trưởng bị thu hồi danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ năm 2015

23/08/2019 06:37 Hưng Long
(GDVN) - Hiệu trưởng nhiều năm không đứng lớp bị truy thu số tiền hơn 82 triệu đồng và thu hồi danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ năm 2015 đến nay.

Hiệu trưởng khai gian giờ đứng lớp để hưởng phụ cấp ưu đãi

Ngày 02/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kết luận Thanh tra số 2657/KL-GDĐT-TTr về việc Thanh tra đột xuất trường Trung học phổ thông An Lạc (phường An Lạc, quận Bình Tân).

Quá trình thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kết luận trường An Lạc có nhiều vi phạm.

Trường Trung học phổ thông An Lạc. (Ảnh: H.L)

Cụ thể, trường An Lạc chưa chưa ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách khi công khai dự toán, quyết toán; chưa trả lời các ý kiến thắc mắc của một số giáo viên từ sau ngày tổ chức Hội nghị 15/11/2018 cũng chưa tổ chức đối thoại và trả lời các ý kiến này.

Trường Trung học phổ thông An Lạc chưa xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường thì Hiệu trưởng đã vi phạm Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Hiệu trưởng trường An Lạc tổ chức họp hội đồng sư phạm trong trường theo Quyết định số 05/QĐ-THPTAL ngày 10/8/2017 là chưa phù hợp.

Việc bổ nhiệm ông Kiều Tấn Phong, bà Kiều Nguyệt Hồng Liên và bà Nguyễn Thị Bảo Trâm làm tổ trưởng chuyên môn mà không có sự giới thiệu của tổ chuyên môn là không đúng.

Hiệu trưởng Kiều Tấn Tiệp không thực hiện việc đứng lớp giảng dạy từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2018 nhưng vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi với tổng số tiền 82.717.640 đồng.

Hiệu trưởng Tiệp không thực hiện các tiết nghĩa vụ nhưng vẫn đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là chưa phù hợp.

Trường An Lạc thực hiện chưa đúng việc đánh giá Quý 2, Quý 3 năm 2018 của ông Kiều Tấn Tiệp theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – ông Lê Hồng Sơn kết luận, để xảy ra những sai phạm như trên, ông Kiều Tấn Tiệp – Hiệu trưởng, phải chịu trách nhiệm về quản lý điều hành hoạt động của nhà trường.

Đề nghị xử lý Hiệu trưởng Kiều Tấn Tiệp theo quy định của pháp luật

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo trường Trung học phổ thông An Lạc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm ông Kiều Tấn Tiệp – Hiệu trưởng nhà trường trong công tác quản lý, điều hành hoạt động.

Trường An Lạc phải chấn chỉnh các sai sót trong việc thực hiện quản lý tài chính, thực hiện chế độ chính sách, thi đua, bổ nhiệm nhân sự.

Ông Kiều Tấn Tiệp nghiêm túc khắc phục việc ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách khi công khai dự toán, quyết toán; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường theo quy định.


Vì sao vẫn còn những hiệu trưởng tự tung, tự tác?

Ông Tiệp có trách nhiệm rà soát lại các hoạt động của trường cho phù hợp với Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2001/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng Kiều Tấn Tiệp phải tổ chức đối thoại và trả lời các ý kiến thắc mắc của các giáo viên, nhân viên trong nhà trường; thực hiện việc bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn theo đúng quy định.

Kết luận của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ, phải thu hồi số tiền không thực hiện việc đứng lớp giảng dạy từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2018 nhưng vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi là 82.717.640 đồng.

Ngoài ra, truy thu tiền ông Kiều Tấn Tiệp đã nhận thu nhập thêm Quý 2, Quý 3 năm 2018 theo Nghị quyết 03.

Giám đốc Sở Giáo dục cũng giao cho Phòng Tổ chức cán bộ xem xét vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông An Lạc trong việc chưa thực hiện đúng các quy định trong công tác tổ chức và quản lý nhà trường.

Từ đó, tham mưu với lãnh đạo Sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Hồng Sơn giao cho Phòng Tổ chức cán bộ xem xét việc hủy bỏ danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của ông Kiều Tấn Tiệp từ năm 2015 đến nay.

Phòng Kế hoạch Tài chính có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện thu hồi số tiền phụ cấp ưu đãi của ông Kiều Tấn Tiệp 82.717.640 đồng và truy thu tiền thu nhập tăng thêm Quý 2, Quý 3 năm 2018.

Hưng Long