Hướng đi mới cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

26/07/2013 08:36 Theo Duy Thăng/Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội
(GDVN) - Mỗi người làm bất cứ nghề gì, tiến bộ hay lạc hậu,…đều gắn liền với gia đình và cộng đồng. Gia đình và cộng đồng là môi trường trực tiếp và thường xuyên nhất đối với mỗi người. Mỗi cá nhân muốn tồn tại và phát triển không thể tách rời môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội.
Người nghiện ma túy cũng vậy! Dù cai nghiện hay không, cai thành công hay cai không thành công thì vẫn phải trở về với gia đình và cộng đồng. Điều đó muốn khẳng định gia đình và cộng đồng luôn là môi trường, địa hạt để mỗi người thực hiện nguyện vọng, hoài bão của mình.

Nghiện ma tuý được xem là căn bệnh xã hội. Vì vậy, muốn chữa được bệnh này không những người bệnh phải tự nguyện, quyết tâm mà còn có sự hỗ trợ, giúp sức của gia đình, cộng đồng và xã hội. Điều đó xã hội hoá công tác cai nghiện ma tuý là trách nhiệm của toàn xã hội, mà trước nhất là người nghiện và gia đình có người nghiện ma tuý.

Thái Nguyên được xác định là tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma túy. Trong những năm qua công tác cai nghiện và quản lí người sau cai nghiện của tỉnh đã đạt những chuyển biến khá tích cực. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội đã tích cực chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất về hành động trong việc triển khai đa dạng, đồng bộ các biện pháp, hình thức trong phòng chống ma túy nói chung, cai nghiện ma túy nói riêng.

Người nghiện ma túy nhận thuốc Cedemex

Từ tỉnh xuống cơ sở triệt để triển khai các biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc, các hình thức tại gia đình, cộng đồng và Trung tâm. Nhờ vậy, hầu hết số người nghiện ma túy có hộ khẩu thường trú trên địa bàn được theo dõi, quản lí. Đặc biệt cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được các cấp, ngành và gia đình coi trọng. Đây được xem là biện pháp gốc rễ cho tính bền vững lâu dài của công tác này. Tuy nhiên, hầu hết người nghiện ma tuý thuộc gia đình khó khăn, cần nghèo, nghèo. Thực tiễn trên đòi hỏi cần có sự hỗ trợ trách nhiệm, kinh phí của Nhà nước, cộng đồng đối với quá trình cai nghiện ma tuý của người nghiện.

Đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 5.230 người nghiện ma túy có danh sách quản lý. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh tổ chức cai nghiện ma túy cho khoảng 2.000 lượt người (cả 3 hình thức: gia đình, cộng đồng và các Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội). Trong đó cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 1.000- 1.200 lượt người. Tuy nhiên, hiệu quả cai nghiện rất thấp (tái nghiện trên 95%). Nhiều người không vượt qua được sự vật vã thèm đói ma tuý trong giai đoạn cắt cơn. Có người vừa hoàn thành thời gian cai nghiện đã tái nghiện ma tuý. Thậm chí có người trong thời gian cai nghiện vẫn lén lút sử dụng ma tuý v.v…

Được sự đồng ý của Chính phủ, từ 2013- 2015 tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Nghiên cứu- Điều trị các bệnh hiểm nghèo tổ chức hỗ trợ thuốc cedemex trong điều trị cắt cơn cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng cho 870 người nghiện ma tuý. Điều kiện người nghiện ma túy tham gia thực hiện Đề án: tuổi đời từ 18- 55 tuổi; có hộ khẩu thường trú tại Thái Nguyên; đảm bảo sức khoẻ (Không suy tim, suy gan, suy thận, ung thư, AIDS giai đoạn cuối); có đơn và tự nguyện cai nghiện ma túy bằng thuốc cedemex tại gia đình; được gia đình cam kết nộp kinh phí theo quy định và quản lí người nghiện ma túy trong vòng 6 tháng điều trị. Mỗi liều thuốc cedemex sử dụng điều trị trong 6 tháng có trị giá 11,5 triệu đồng. Tỉnh sẽ hỗ trợ 100% tiền thuốc đối với người nghiện thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách người có công; hỗ trợ 80% đối với người nghiện thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ 50% đối với người nghiện thuộc đối tượng khác.

Năm 2013 tổ chức hộ trợ thuốc cedemex cho 370 người. Đến 30/6/2013 tỉnh đã tổ chức hỗ trợ 214 người nghiện ma túy tại thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, huyện Phú Bình và Đồng Hỷ. Trong đó 147 người được hỗ trợ 100%, 05 người được hỗ trợ 80% và 62 người được hỗ trợ 50% tiền thuốc. Đại đa số người cai nghiện ma tuý được hỗ trợ bằng thuốc cedemex đều đánh giá rất cao tác dụng hỗ trợ cắt cơn êm dịu, phục hồi sức khoẻ nhanh, giảm thèm đói ma tuý, đến không thèm ma tuý v.v đối với thuốc cedemex. Năm 2010 tỉnh Thái Nguyên đã thí điểm dùng thuốc cedemex trong hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy cho 41 người cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội trong vòng 6 tháng. Đến nay có 12/41 người không tái nghiện ma túy (29,26%).

Đây được xem là mô hình mới trong tổ chức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng cho người nghiện ma tuý ở Thái Nguyên. Giải pháp này đã huy động được trách nhiệm tư vấn điều trị, hỗ trợ về tâm lí, vật chất của gia đình, cộng đồng và xã hội đối với người nghiện ma tuý tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, đồng thời khắc phục được khó khăn, hạn chế trong giai đoạn cắt cơn, chống tái nghiện đối với người cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng như trước đây./.

Theo Duy Thăng/Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội