Infographic: Mức xử phạt vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực BHXH

09/03/2020 15:09 Tùng Dương
GDVN- Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020. Theo đó, Điều 38, 39, 40 của Nghị định đã quy định cụ thể về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và mức xử phạt.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020. Theo đó, Điều 38, 39, 40 của Nghị định đã quy định cụ thể về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và mức xử phạt trong lĩnh vực BHXH.

Mức xử phạt vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực BHXH. Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương