Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 vị trí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh

10/12/2014 17:05 Thế Phú
(GDVN) - (GDVN) – Đúng 16h50 chiều ngày 10/12, HĐND TP.HCM đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 vị trí lãnh đạo chủ chốt của TP.

Ông  Trương Lâm Danh  - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt HĐND TP.HCM công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 18 vị trí lãnh đạo chủ chốt do HĐND TP phê chuẩn hoặc bầu ra.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM (trái), người có số phiếu tín nhiệm cao
nhiều nhất (ảnh: T.P)

Theo đó, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP.HCM đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 73 phiếu. Các mức tín nhiệm còn lại của bà Tâm là: Tín nhiệm 11 phiếu, tín nhiệm thấp đạt 6 phiếu.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là: ông Thái Văn Rê - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM  với mức phiếu tín nhiệm thấp là 14 phiếu, tín nhiệm cao là 33   phiếu và tín nhiệm là 42 phiếu.

Cụ thể, mức phiếu tín nhiệm của 18 vị trí lãnh đạo chủ chốt mà HĐND TP.HCM vừa bỏ phiếu như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (73), tín nhiệm (11), tín nhiệm thấp (6)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (78 ), tín nhiệm (9), tín nhiệm thấp (3)

2. Bà Trương Thị A’nh – Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (70), tín nhiệm (17), tín nhiệm thấp (3)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (73), tín nhiệm (17), tín nhiệm (0)

3. Ông Phạm Văn Bá – Trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (50), tín nhiệm (31), tín nhiệm thấp (8)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (52), tín nhiệm (32), tín nhiệm thấp (6)

4. Ông Phạm Văn Đông – Trưởng ban Kinh tế, ngân sách, HĐND TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (40), tín nhiệm (41), tín nhiệm thấp (7)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (49), tín nhiệm (36), tín nhiệm thấp (5)

5. Ông Huỳnh Công Hùng – Trưởng ban Văn hóa, xã hội, HĐND TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (60), tín nhiệm (28), tín nhiệm thấp (1)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (63), tín nhiệm (25), tín nhiệm thấp (2)

6. Ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TP.HCM.

Năm 2014: Tín nhiệm cao (68), tín nhiệm (19), tín nhiệm thấp (3)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (67), tín nhiệm (21), tín nhiệm thấp (2)

7. Ông Lê Mạnh Hà – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (54), tín nhiệm (27), tín nhiệm thấp (8)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (60), tín nhiệm (24), tín nhiệm thấp (5)

8. Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (70), tín nhiệm (15), tín nhiệm thấp (3)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (70), tín nhiệm (18), tín nhiệm thấp (2)

9. Ông Hứa Ngọc Thuận – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (60), tín nhiệm (22), tín nhiệm thấp (7)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (66), tín nhiệm (18), tín nhiệm thấp (6)

10. Ông Nguyễn Hữu Tín – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (65), tín nhiệm (21), tín nhiệm thấp (4)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (69), tín nhiệm (21), tín nhiệm thấp (0)

11. Ông Tất Thành Cang – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (50), tín nhiệm (33 ), tín nhiệm thấp (7)

12. Ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (48), tín nhiệm (37), tín nhiệm thấp (5)

13. Ông Võ Văn Luận – Chánh văn phòng UBND TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (36), tín nhiệm (41), tín nhiệm thấp (11)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (40), tín nhiệm (39), tín nhiệm thấp (11).

14. Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành – Giám đốc Công an TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (49), tín nhiệm (34), tín nhiệm thấp (6)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (50), tín nhiệm (33), tín nhiệm thấp (7)

15. Thiếu tướng Trương Văn Hai – Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (46), tín nhiệm (38), tín nhiệm thấp (5)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (54), tín nhiệm (34), tín nhiệm thấp (2)

16. Bà Đào Thị Hương Lan – Giám đốc Sở Tài Chính TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (50), tín nhiệm (34), tín nhiệm thấp (6)

Năm 2013: Tín nhiệm cao (54), tín nhiệm (32), tín nhiệm thấp (4)

17. Ông Thái Văn Rê – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (33), tín nhiệm (42), tín nhiệm thấp (14  )

Năm 2013: Tín nhiệm cao (46), tín nhiệm (26), tín nhiệm thấp (18).

18. Ông Trương Văn Lắm – Giám đốc Sở Nội Vụ TP.HCM

Năm 2014: Tín nhiệm cao (40), tín nhiệm (44), tín nhiệm thấp (5  )

Thế Phú